Program 18 -20 IV 2024

PROGRAM

18 kwietnia 2024 (on-line)

10:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

10:10 dr hab. inż. arch. Bogna Ludwig

Attyka – termin architektoniczny. Poszukiwania porównawcze w dobie zdalnej dostępności drukowanych źródeł archiwalnych

10:30 mgr inż. arch. Szymon Kowalski

Immersyjne metody wizualizacji architektury zabytkowej

10:50 dr inż. arch. Rafał Karnicki

Autorskie wykorzystanie modelowania przestrzennego w realizacjach konserwatorskich

11:10 dr inż. Łukasz Bednarz, dr inż. arch. Alicja Hoyenski, mgr inż. arch. Gabriela Wojciechowska

Badania i konserwacja sklepień historycznych

11:30 prof. dr hab. Ewa Łużyniecka

Metody datowania stosowane w czasie badań stratygraficznych architektury o metryce średniowiecznej

11:50 dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek

Dokumentacja zabytków i badania architektoniczne na przykładzie Kościoła św. Jakuba i klasztorze dominikanów w Sandomierzu

12:10 prof.dr hab. Małgorzata Chorowska, dr Maria Legut-Pintal

Interdyscyplinarne badania zamków w kontekście cyfrowego katalogu zamków i dworów obronnych Śląska

12:30 prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek

Główne wejście do kościoła cystersów w Oliwie

12:50  mgr inż. arch. Franciszek Hackemer

Portal Ołbiński – próba rekompozycji w cyfrowym środowisku 3D 

13:10 dr hab.inż.arch. Anna Bojęś-Białasik, dr Marcin Szyma, mgr archeologii Monika Łyczak

Gotycki kościół w Witowie – badania i interpretacje

13.30-13.50 Przerwa na dyskusję

13.50 dr inż. arch. Ewa Netczuk-Pol, mgr inż. arch. Łukasz Netczuk

Przebudowa fasady i wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kostomłotach według projektu autorstwa Karla Friedricha Schinkla na tle innych jego realizacji jako przykład przebudowy barokowego kościoła w duchu neogotyku

14:10 dr inż. arch. Rafał Radziewicz-Winnicki

Ośrodek usługowy zespołu wczasowego Jaszowiec – Utracone dziedzictwo modernizmu

14:30 dr inż. arch. Anna Sulimowska

Analiza potencjału rozwojowego górnośląskich wież ciśnień, jako elementów dziedzictwa kulturowego regionu przemysłowego

14:50 dr Daria Jagiełło

Toruńskie wodociągi – historia niewielkiego zespołu dawnej stacji pomp „Nowe Bielany” w świetle źródeł archiwalnych i nie tylko

15:10 dr inż. arch. Michał Kwasek

Infrastruktura tramwajowa – rozwiązania historyczne i ich kontynuacja we współczesności

15:30 dr inż. arch. Monika Neff

Mieszkańcy jurydyki Ordynackiej w Warszawie – struktura społeczno-zawodowa na podstawie Protokołu rewizji z 1792 r.

15.50 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad

19 kwietnia 2024 (on-line)

9:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad 18

9:10 mgr inż. arch. Magdalena Odziemek

Bezpieczny Kredyt 2% – jak wyglądał wrocławski rynek nieruchomości mieszkaniowych po wprowadzeniu programu rządowego

9:30 dr inż. arch. Magda Matuszewska

Modelowanie jako metoda partycypacyjna w projektowaniu architektury ochrony zdrowia

9:50  dr Jakub Marszałkiewicz

Rozwój architektury wnętrz statków powietrznych na przestrzeni lat

10:10 mgr inż. arch. Magdalena Grzegorzewska

Istota wymagań prośrodowiskowych i dobrostanu użytkowników w modernizacji budynków biurowych przełomu XX i XXI wieku

10:30 -10.50 Przerwa na dyskusję

10:50 dr inż. Andrzej Borkowski

Podejście mieszane do uczenia się opartego na dociekaniu na przykładzie interdyscyplinarnego przedmiotu BIM na kierunku studiów gospodarka przestrzenna

11:10  mgr. inż. arch. Ewa Szymczyk

Kompaktowość miast Polski – metodologie i analiza

12:40-13:00 Przerwa na dyskusję

11:30 dr inż. Jerzy Ładysz

Koncepcja odpowiedzialnego planowania przestrzennego

11:50 dr inż. arch. Agnieszka Ptak-Wojciechowska

Wykorzystanie metody Analytic Hierarchy Process (AHP) do oceny jakości życia osób starszych w miastach pod względem aspektów architektoniczno-urbanistycznych

12:10 mgr inż. arch. Dominika Kumorek

Nowoczesne metody analizy warunków akustycznych przestrzeni zewnętrznych

12:30 Dr hab. inż. arch., prof. PP Dominika Pazder

Wyznaczanie obszarów kreatywności – creative syntax jako narzędzie ożywiania przestrzeni śródmiejskiej w aspekcie przestrzennym i społeczno-ekonomicznym

12:50 dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

Metoda Sky View Factor – jako narzędzie analityczne w badaniu zwartości wnętrza urbanistycznego

13.10-13.20 przerwa

13:20 mgr inż. arch. Iwona Krawiec

Nowe miasta a miasta zrestytuowane. Zagadnienie przekształceń przestrzennych i architektonicznych tzw. „miast zdegradowanych” na przykładzie ośrodków z terenu województwa mazowieckiego na które odzyskały status miasta w latach 2020-24

13:50 mgr inż. arch. Marcelina Terelak, dr inż. arch. Jerzy Łątka ,mgr inż. arch. Agata Jasiołek

Tymczasowe zamieszkiwanie w kontekście konfliktu oraz ocena korzyści środowiskowych z zastosowania struktury Styrofoam Housing System

14:10 Assoc. Prof. Volker Ziegler, Assoc. Prof. Anne Jaureguiberry, Assoc. Prof. Alexandra Pignol-Mroczkowski

Opowieści o przemianach (Tales of transitions)

14:30 dr inż. arch. Agata Pięt

Tymczasowe użytkowanie przestrzeni we współczesnych miastach

14:50 mgr inż. arch. Tomasz Dzieduszyński, mgr inż. arch. Olga Czeranowska-Panufnik

Wprowadzanie ulic szkolnych, perspektywa uczenia maszynowego (School Streets Implementation: A Machine Learning Perspective)

15:10 dr inż. arch. Marta Rusnak, prof. Andrew Duchowski

Smart city eye-tracking – wyzwania technologiczne

15.30  dr sztuki Piotr Drozdowicz

Nowe „dekorum” w architekturze współczesnej

15:50 Dyskusja i zakończenie drugiego dnia obrad

20 kwietnia 2024 (obrady stacjonarne i on-line)

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, bud.E.1

10:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad   

PANEL I                                           

10:10 dr inż. arch. Małgorzata Petelenz

Polacy na Route 66. Kontekst architektoniczny i kulturowy

10:30 dr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela

Jak radzić sobie z przeciążeniem informacyjnym? Metoda analizy cech reprezentatywnych za pomocą weryfikatorów – przykład zastosowania w analizie budownictwa ryglowego pomorskich emigrantów w Brazylii

10:50 prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak

Metodyka prac konserwatorskich z uwzględnieniem badania przemieszczeń oraz analizy rzeczywistej pracy konstrukcji na przykładzie drewnianego kościoła w Domachowie

11:10 dr hab., prof. UMK Ulrich Schaaf

Znaczenie kościelnych ksiąg rachunkowych dla badań nad historią budowlaną na przykładzie Akt Kościoła Pokoju w Jaworze

11:30 dr inż. arch. Joanna Ways

Wykorzystanie mieszanych interdyscyplinarnych metod badawczych w analizach i tworzeniu wytycznych konserwatorskich do planów miejscowych na przykładzie Starego Miasta w Warszawie

11:50 prof. Wojciech Bonenberg

Zastosowanie metody geo-urban-centric w diagnostyce procesów urbanizacji urbanizacja, metoda geo-urban-centric, diagnoza funkcjonalno-przestrzenna

12:10 prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak

Zastosowanie metody mikrohistorycznej w badaniach dotyczących architektury i urbanistyki

12.30-13:00 Przerwa -informacje, wystąpienie gości

13:00 dr hab. inż. arch. Jadwiga Urbanik, dr Ryszard Wójtowicz ,dr hab. Jerzy Ilkosz

CMP (Conservation Management Plan) – nowy standard opieki nad zabytkami

13:20 Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, Prof. arch., PhD Assunta Pelliccio

Papiernie Regionu Lacjum a tereny poprzemysłowe Górnego Śląska: dziedzictwo kulturowe architektury poprzemysłowej jako przedmiot badań, projektów i międzynarodowej wymiany doświadczeń (Lazio Region Paper Mills vs. Upper Silesia brownfields: cultural heritage of post-industrial architecture as a subject of research, projects and international exchange of experience)

13:40 dr Emilia Dziewiecka 

Znaczenie architektonicznych badań porównawczych dla nominacji europejskich młynów papierniczych do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

14:00 dr hab. inż, prof.PW Anna Maria Wierzbicka

Opowieści miejsca: Wpływ metody narracyjnej na doświadczenie w badaniach i projektowaniu architektonicznym

14:20 dr hab. Klaudia Stala  

O współczesnych wymogach postępowania przy działaniach projektowych w obrębie rezerwatu archeologicznego

14:40 prof. Jerzy Uścinowicz

Sacrum w ruinie – problem wypełnień interpretacyjnych

15:00 dr inż. arch. Jakub Turbasa

Kaplica Ostatniego Pożegnania oraz Ścieżka Siedmiu Radości NMP – współczesne interwencje architektoniczne w kontekście zabytkowego zespołu sanktuaryjnej bazyliki mniejszej pw. św. Mikołaja w Rychwałdzie

15:20 dr hab. Agata Gawlak, dr inż. arch. Piotr Springer

Korelacje i analizy statystyczne w badaniu preferencji użytkowników w projektowaniu architektonicznym

15:40 dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

Metodyka badań do projektu Panteonu Narodowego w Krakowie

16:00 dr inż. arch.  Agnieszka Adamska-Idzikowska

Adaptacje zabytkowych zamków i pałaców województwa dolnośląskiego na współczesne hotele

16:20  mgr sztuki Piotr Kajzer

Pałac Miejski w Krajobrazie Bielska i Białej

16:40 Doctoral student Somayeh Afshariazad

Badanie elementów wpływających na stabilność seljuckich konstrukcji kopułowych – studium przypadku meczetu Jameh w Isfahanie (Investigating the Elements Affecting the Stability of Seljukian Dome Constructions: A Case Study of Isfahan’s Jameh Mosque)

PANEL II

10:10 dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny, dr inż. Konrad Lewacki, mgr inż. arch. Marta Smektała

Lato w mieście (bez klimatyzacji) – mapa potencjału chłodzenia nocnego, a wrocławska wyspa ciepła

10:30 mgr inż. arch. Agata Woźniczka, prof. Barbara Widera

Rezylientne przestrzenie publiczne – wielofunkcyjna infrastruktura miejska szansą na łagodzenie skutków zmian klimatycznych

10:50 Cansu Iraz Seyrek Şık

Pionowe zielone fasady – korzyści dla środowiska (Environmental Benefits of Vertical Green Façades)

11:10 dr hab. inż. arch. Marcin Brzezicki

Metoda fazowa w symulacji zmiennych elementów regulacji światła dziennego

11:30 Prof. Dr.-Ing. hab. M.A. Christiane Weber, Dipl.-Ing. Benjamin Schmid

Potencjał i wyzwania retro-digitalizacji dziedzictwa budowlanego (Potential and challenges of retro-digitisation for construction heritage)

11:50 dr. phil. Johannes Dahm

Badania empiryczne spotykają się z geokrytyką: interdyscyplinarne perspektywy współczesnego postrzegania architektury wilhelmińskiej we Francji i Polsce (Empirical research meets Geocriticism: Interdisciplinary perspectives on the current perception of the remaining wilhelminian-style-architecture in France and Poland)

12:10 dr inż. arch. Aleksandra Marcinów, Małgorzata Biegańska, inż. Bianka Kowalska, inż. Daniil Hardzetski, inż. Hubert Baran

Baza danych treningowych elewacji kamienic historycznych dla algorytmów uczenia maszynowego

12.30-13:00 Przerwa -informacje, wystąpienie gości

13:00 – dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Digital twin – nowoczesna koncepcja muzealnictwa

13:20 mgr inż arch. Karolina Wójtowicz

Rzeczywistość wirtualna dla dziedzictwa kulturalnego jak modele 3D, VR i technologia gier poszerzają rzeczywistość

13:40 mgr inż. arch. Karol Argasiński

Możliwości standaryzacji procesów inwentaryzacji cyfrowych Heritage BIM celem zachowania dziedzictwa kulturowego

14:00 dr inż. arch. Agnieszka Rumież

Interpretacja programu funkcjonalnego budynku w świetle teorii grafów planarnych

14:20  dr inż. arch. Anna Stefańska, mgr inż. arch. Małgorzata Kurcjusz

Wybrane aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu architektonicznym

14:40 mgr inż. arch. Ewa Tokarska-Gołębiewska

Symulacje agentowe i ich potencjał w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym

15:00 dr inż. arch. Anna Stefańska, inż. arch. Maja Sutkowska

Analiza porównawcza możliwości minimalizacji śladu węglowego w rozbudowie technologią klasyczną i materiałami naturalnymi

15:20 mgr. Inż. arch. Aleksandra Kręt-Grześkowiak

Wielokrotny cykl życia drewna konstrukcyjnego czy efektywne spalanie? Ocena cyklu życia w przypadku budownictwa jednorodzinnego

15:40 dr inż. Inna Abramiuk, dr inż. Nimet Pinar Özgüner

Ocena poczucia bezpieczeństwa kobiet w przestrzeniach publicznych na kampusie Uniwersytety Zielonogórskiego (studium przypadku)

16:00 mgr inż. arch. Szymon Kiciński

Powszechne pojęcie piękna w architekturze

16:20  mgr inż. Paweł Mierosławski

Zanikające typy budynków i budowli kolejowego zaplecza technicznego

17.00 Zakończenie